ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
หมวด : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา   วันที่ประกาศ : 23-12-2558
ผู้ประกาศข่าว : วุฒิชัย สุรินทร์, นักวิชาการพัสดุ  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2