งานประกวดศิลปะระดับนานาชาติ PMAC 2016 World Art Contest ของนักศึกษาสาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ ผ่านการพิจารณาและได้จัดแสดงผลงาน
หมวด : ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ : 28-03-2559
ผู้ประกาศข่าว : เทวฤทธิ์ ภูดี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
      งานประกวดศิลปะระดับนานาชาติ PMAC 2016 World Art Contest ของนักศึกษาสาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ ผ่านการพิจารณาและได้จัดแสดงผลงาน PMAC 2016 World Art Contest หรือ Prince Mahidol Award Conference งานประกวดระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมหิดล และความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรระดับนานาชาติ เป็นกิจกรรมภายใต้การประชุม วิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อรณนรงค์ให้ทุกคนใส่ใจถึงการดูแลสุขภาพ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วย ในประเภท COMIC & CARTOON ART
     โดยมี อาจารย์ประพนธ์ เนียมสา ผู้ช่วยคณบดี คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นที่ปรึกษาในการส่ง ประกวด ซึ่งผลงานของนักศึกษาทุกชิ้น ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และได้จัดแสดงผลงาน ต่อสาธารณะชน พร้อมกันนี้ นักศึกษาที่เข้าประกวด อาจารย์ที่ปรึกษา และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก็ได้รับประกาศนียบัตร จากโครงการประกวดครั้งนี้ด้วย

 
มีรูปภาพทั้งหมด  13  รูป