ตารางเรียน กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียนที่1/2558
หมวด : ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ : 10-08-2558
ผู้ประกาศข่าว : เทวฤทธิ์ ภูดี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

 

ตารางเรียนทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด
 

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนจองรายวิชา GE (หมู่เรียนที่จองเต็มแล้ว)

รายชื่อวิชาที่ยังไม่เต็ม คลิก

รายชื่อวิชาที่เต็มแล้ว คลิก