ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กส.จัดบรรยายทางวิชาการ “มานุษยวิทยาอีสาน“การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21... (อ่าน 57)
ประกาศเรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาจารย์และข้าราชการ... (อ่าน 11)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ... (อ่าน 137)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)... (อ่าน 337)
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พศ...... (อ่าน 107)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

คณะครุศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558 ... (อ่าน 49)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ขอบคุณต้นไม้และคืนสัตว์สู่ป่า”หวังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า... (อ่าน 49)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำทะเบียนศิลปวัตถุพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธประดิษฐ์ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม... (อ่าน 83)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เช้าร่วม โครงการกีฬาสาธารณสุข สัมพันธื มรภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3... (อ่าน 148)
โครงการอบรมเครื่อข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษา 13 สถาบัน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา... (อ่าน 243)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 1,179)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 2,349)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 642)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 814)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗… (อ่าน 783)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 4)
 • เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์… (อ่าน 35)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปซ ๐๒๒/๒๕๕๘… (อ่าน 48)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 64)
 • เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสาธารสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์… (อ่าน 152)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด