ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ผู้ชิงเก้าอี้อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ โชว์วิสัยทัศน์ หวังนำมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้านวิชาการและการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ... (อ่าน 869)
“ขอเชิญเข้าร่วม “ค่ายหนังสั้นปี 2” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์... (อ่าน 380)
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.กาฬสินธุ์ นามน พัฒนาระบบการจัดการงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์(e-office) ... (อ่าน 340)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์... (อ่าน 345)
การลงนามความร่วมมือเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 58... (อ่าน 433)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

ม.กาฬสินธุ์ ออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ... (อ่าน 59)
คณะรัฐศาสตร์ฯ ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ... (อ่าน 86)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.กาฬสินธุ์(นามน)จัดงานมหกรรมชีวภาพ ชีวจิต ปฐมวัยร่วมใจวิทย์ Show and share ครั้งที่ ๒ ... (อ่าน 312)
สาขาวิชานิเทศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับร.ร.หนองแสงวิทยาเสริม จัดค่ายพัฒนาชุมชน “เยาวชนกาฬสินธุ์เฮ็ดดี” หนึ่งชุมชน หลายเรื่องเล่า... (อ่าน 136)
ผู้แทนอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เข้ามอบกรเช่า ขอพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอนามน ... (อ่าน 231)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น… (อ่าน 553)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3… (อ่าน 1,099)
 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 1,114)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 1,072)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 865)
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท… (อ่าน 786)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 318)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้ความสามาร… (อ่าน 336)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1… (อ่าน 476)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 992)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฎิบัติการ ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 516)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 2,829)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิ… (อ่าน 369)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล… (อ่าน 217)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบโรงละคร Black Box ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด… (อ่าน 236)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin… (อ่าน 335)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในมหาวิทยาลัย สายที่ 1 และสายที่ 2 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์… (อ่าน 357)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา… (อ่าน 258)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด