ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 5/2558 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ... (อ่าน 43)
ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ชั้น 2 อาคารบรรณราชณครินทร์ ... (อ่าน 525)
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ... (อ่าน 117)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557... (อ่าน 258)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาและรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)... (อ่าน 728)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

มรภ.กส.จัดกิจกรรม ถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวัน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ... (อ่าน 45)
“ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่สำนักงานอธิการบดี... (อ่าน 44)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘... (อ่าน 158)
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 “พระวรุณเกมส์“... (อ่าน 319)
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านรอบแรกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้... (อ่าน 521)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 113)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗… (อ่าน 587)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2557… (อ่าน 2,212)
 • ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗… (อ่าน 1,150)
 • ใบสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์… (อ่าน 2,500)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

  » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด