ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันรายงานตัว วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1,406) 
สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาวะผู้นำตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 994) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 ภาค กศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 937) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 ภาค กศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 1,013) 
กำหนดการ “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์“ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 905) 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555(เพิ่มเติม)  (อ่าน 947) 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) (อ่าน 1,169) 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา ครั้งที่ 4 (อ่าน 1,008) 
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์ (อ่าน 905) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,020) 
ประกาศ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,001) 
แบบเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,033) 
ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 918) 
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและกำหนดการ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 915) 
ประชาสัมพันธ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในรายการ คว้าไมค์ คว้าแชมป์ ปี 3 (ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี) ทางช่อง Fan TV (อ่าน 1,222) 
กำหนดการกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,036) 
แจ้งกำหนดการรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและการฝึกซ้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (อ่าน 1,537) 
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553-2554(เพิ่มเติม) (อ่าน 978) 
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553-2554 (อ่าน 914) 
งานสานสัมพันธ์น้องพี่ 2555 (อ่าน 1,090) 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนะนำ สบน. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ (อ่าน 1,011) 
รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทตามความต้องการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน 908) 
กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (อ่าน 1,109) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ที่ห้องภาควิชาศิลปศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 (อ่าน 934) 
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (อ่าน 919) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู  (อ่าน 925) 
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน จัด โครงการอบรมนักข่าวเยาวชนอีสาน (อ่าน 943) 
ขอเชิญร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,071) 
กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2555 (อ่าน 909) 
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาหัวข้อ การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (อ่าน 885) 
มีข้อมูลทั้งหมด  379  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คว้ารางวัลจิตอาสาด้าน เรียนรู้คู่บริการ
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จ.กาฬสินธุ์ และเข้าร่วมงานประกวด OTOP KBO CONTEST
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th