ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ“ (อ่าน 1,721) 
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,053) 
ขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้เชิงบูรณาการ “สัปดาห์ห้องสมุด“ และฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อ่าน เขียน จนเป็นเรื่อง“ (อ่าน 932) 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และวิทยบริการ ขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้เชิงบูรณาการ “สัปดาห์ห้องสมุด“ (อ่าน 1,273) 
ภาพบรรยากาศการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2554 (อ่าน 1,278) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 977) 
ประกาศ เชิญเข้าร่วมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (อ่าน 941) 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,084) 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง Social Media in Teaching Learning (อ่าน 958) 
ราชภัฎเทิดพระคุณแม่ (อ่าน 1,226) 
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Banner เว็บไซต์การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (อ่าน 943) 
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (อ่าน 1,292) 
ประกาศใช้ระบบการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน (User Authentication)  (อ่าน 1,265) 
ศูนย์กู้ภัยอโสกสมเด็จ พร้อมจัดตั้งใน มกส. แล้ว 2 จุด (อ่าน 1,308) 
ประกาศ เรื่อง ด่วน...โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ. เท่านั้น (อ่าน 944) 
ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา (อ่าน 936) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,055) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 920) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (อ่าน 1,037) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (อ่าน 935) 
ปฎิทินการศึกษา ประจำปี 2555 ทั้งภาคปกติ และ กศ.ปช. (อ่าน 1,217) 
ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาค กศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 2,228) 
ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555  (อ่าน 1,849) 
พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1,302) 
พัฒนาครูกลุ่มระดับสูง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาผ่านเครือข่าย ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 938) 
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯประจำปี พ.ศ.2555 (อ่าน 934) 
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมทุน กยศ.ในปีการศึกษา 2555 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้กรอกข้อมูลยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ (อ่าน 1,143) 
รายชื่อนักศึกษา ป.วิชาชีพครู ที่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(เพิ่มเติม) (อ่าน 988) 
รายชื่อนักศึกษา ป.วิชาชีพครู ที่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  (อ่าน 949) 
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้นำ (Master teacher) (อ่าน 894) 
มีข้อมูลทั้งหมด  418  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ
ผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th