ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1,249) 
พัฒนาครูกลุ่มระดับสูง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาผ่านเครือข่าย ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 925) 
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯประจำปี พ.ศ.2555 (อ่าน 918) 
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมทุน กยศ.ในปีการศึกษา 2555 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้กรอกข้อมูลยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ (อ่าน 1,106) 
รายชื่อนักศึกษา ป.วิชาชีพครู ที่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(เพิ่มเติม) (อ่าน 966) 
รายชื่อนักศึกษา ป.วิชาชีพครู ที่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  (อ่าน 934) 
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้นำ (Master teacher) (อ่าน 876) 
โครงการพี่และน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้กองทุนฯ ให้มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.) (อ่าน 1,061) 
บุคลากร มกส. คว้ารางวัล โครงการ Jariyatam Short Film ครั้งที่ 2 (อ่าน 1,828) 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2555 (อ่าน 943) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(ค.บ.5ปี) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 927) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(ค.บ.5ปี) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 944) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคปกติ รอบทั่วไป (อ่าน 929) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ(ค.บ.) ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 923) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ(ค.บ.) ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1,005) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคปกติ รอบทั่วไป (อ่าน 1,047) 
ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันรายงานตัว วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1,439) 
สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาวะผู้นำตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 1,002) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 ภาค กศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 942) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 ภาค กศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 1,020) 
กำหนดการ “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์“ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 912) 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555(เพิ่มเติม)  (อ่าน 954) 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) (อ่าน 1,175) 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา ครั้งที่ 4 (อ่าน 1,016) 
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์ (อ่าน 910) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,027) 
ประกาศ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,004) 
แบบเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,052) 
ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 922) 
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและกำหนดการ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 917) 
มีข้อมูลทั้งหมด  395  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 “เมืองนางฟ้าเทวดาเกมส์“
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คว้ารางวัลจิตอาสาด้าน เรียนรู้คู่บริการ
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th