ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 ... (อ่าน 451)
เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557“ ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมดอกคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์... (อ่าน 101)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (รอบโควตาและรับตรง) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558... (อ่าน 3,150)
ขอเชิญส่งบทความวิจัยบทความวิชาการบทความปริทัศน์เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์... (อ่าน 434)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒)... (อ่าน 225)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 “พระวรุณเกมส์“... (อ่าน 83)
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านรอบแรกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้... (อ่าน 389)
กรมธรรม์ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2557 คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก... (อ่าน 869)
ภาพบรรยากาศ งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนามน... (อ่าน 902)
กลองกิ่งกาฬสินธุ์ กระหึ่มทั่วแดนล้านนา... (อ่าน 655)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8… (อ่าน 43)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา… (อ่าน 33)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015… (อ่าน 29)
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “ตามแนวพระราชดำริ“ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัต… (อ่าน 45)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร… (อ่าน 43)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗… (อ่าน 348)
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2557… (อ่าน 276)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗… (อ่าน 686)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2557… (อ่าน 1,912)
 • ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗… (อ่าน 1,030)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

  » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด