ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง รายชื่อนักศึกษาที่ ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่3 (รหัส 56-57)... (อ่าน 1,267)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558... (อ่าน 515)
คณะมนุษยศาสตร์ฯมรภ.กส.ร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับภาคีเครือข่าย 5 สถาบันชั้นนำ พร้อมถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ... (อ่าน 256)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เรื่อง การลงทะเบียนจองรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE) ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนจองได้ระหว่างวันที่ 27 กค - 7 สค 58 เท่านั้น... (อ่าน 3,937)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานคณบดี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานครบดี ประจำปีงบประมาณ 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558... (อ่าน 120)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

ประกาศ เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558... (อ่าน 27)
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส.จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558... (อ่าน 183)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต ประจําปี 255... (อ่าน 1,322)
ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘... (อ่าน 618)
ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2558 ... (อ่าน 2,080)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 191)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 305)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 202)
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท… (อ่าน 251)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558… (อ่าน 181)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 109)
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำเเหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘… (อ่าน 536)
 • เรื่อง รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฎิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘… (อ่าน 304)
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำเเหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘… (อ่าน 287)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/255… (อ่าน 397)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด