ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มรภ.กาฬสินธุ์ นำแจกันดอกไม้ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภัคดี ... (อ่าน 56)
มรภ.กส.ทูลเกล้าฯถวายหนังสือ วิจิตรแพรวามรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม ผ้าไหมแพรวา และทูลเกล้าฯถวาย “เงินโดยเสด็จพระราชกุศล“ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี... (อ่าน 140)
มรภ.กส.ประชุมเตรียม ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ วิจิตรแพรวามรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... (อ่าน 107)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กส.จัดบรรยายทางวิชาการ “มานุษยวิทยาอีสาน“การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21... (อ่าน 116)
ประกาศเรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาจารย์และข้าราชการ... (อ่าน 72)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

ตารางการตรวจประเมินและติดตามบริบาลสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 นักศึกษารหัส 56 และ 57 วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ ลานหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์... (อ่าน 22)
คณะครุศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558 ... (อ่าน 113)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ขอบคุณต้นไม้และคืนสัตว์สู่ป่า”หวังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า... (อ่าน 90)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำทะเบียนศิลปวัตถุพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธประดิษฐ์ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม... (อ่าน 124)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เช้าร่วม โครงการกีฬาสาธารณสุข สัมพันธื มรภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3... (อ่าน 184)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 1,748)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 2,539)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 703)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 868)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗… (อ่าน 827)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 30)
 • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 34)
 • เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์… (อ่าน 52)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปซ ๐๒๒/๒๕๕๘… (อ่าน 65)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 82)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด