ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ผู้ชิงเก้าอี้อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ โชว์วิสัยทัศน์ หวังนำมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้านวิชาการและการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ... (อ่าน 885)
“ขอเชิญเข้าร่วม “ค่ายหนังสั้นปี 2” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์... (อ่าน 397)
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.กาฬสินธุ์ นามน พัฒนาระบบการจัดการงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์(e-office) ... (อ่าน 347)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์... (อ่าน 353)
การลงนามความร่วมมือเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 58... (อ่าน 438)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

ม.กาฬสินธุ์ ออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ... (อ่าน 157)
คณะรัฐศาสตร์ฯ ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ... (อ่าน 100)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.กาฬสินธุ์(นามน)จัดงานมหกรรมชีวภาพ ชีวจิต ปฐมวัยร่วมใจวิทย์ Show and share ครั้งที่ ๒ ... (อ่าน 319)
สาขาวิชานิเทศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับร.ร.หนองแสงวิทยาเสริม จัดค่ายพัฒนาชุมชน “เยาวชนกาฬสินธุ์เฮ็ดดี” หนึ่งชุมชน หลายเรื่องเล่า... (อ่าน 147)
ผู้แทนอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เข้ามอบกรเช่า ขอพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอนามน ... (อ่าน 236)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น… (อ่าน 558)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3… (อ่าน 1,111)
 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 1,119)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 1,077)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 866)
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท… (อ่าน 794)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙… (อ่าน 31)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 368)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้ความสามาร… (อ่าน 380)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1… (อ่าน 557)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 1,018)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฎิบัติการ ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 526)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิ… (อ่าน 372)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล… (อ่าน 219)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบโรงละคร Black Box ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด… (อ่าน 243)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin… (อ่าน 338)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในมหาวิทยาลัย สายที่ 1 และสายที่ 2 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์… (อ่าน 361)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา… (อ่าน 261)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด