ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
  ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันรายงานตัว วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  10-05-2555
  ประกาศโดย  วินัย ชุ่มอภัย , นักประชาสัมพันธ์ , กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ , กองกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันรายงานตัว วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 

กิจกรรม กำหนดการ
ภาค ปกติ
กำหนดการ
ภาค กศ.ปช.
สถานที่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 พ.ค. 2555 ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2555 ห้องทะเบียน
อาคารบรรณราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 พฤษภาคม 2555 24 พฤษภาคม 55 กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
หรือhttp://www.ksu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.)
สอบคัดเลือก
เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.)
29 พฤษภาคม 2555   อาคารเรียนรวม
http://www.ksu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.)
31 พฤษภาคม 2555   กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
หรือhttp://www.ksu.ac.th
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 1-3 มิ.ย. 55 และ 5 มิ.ย.55 (1,000 บาท)
* หมายเหตุ ยกเว้นวันที่ 4 มิ.ย. 55
27 พฤษภาคม 55
(850 บาท)
ห้องทะเบียน
อาคารบรรณราชนครินทร์
ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 6-8 มิถุนายน 2555 9 มิถุนายน 2555 ภาคปกติ อาคารเอนกประสงค์
(โรงอาหาร)
ภาคกศ.ปช. อาคารบรรณราชนครินทร์
ชั้น 4 ห้องดอกคูณ
เปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555 11 มิถุนายน 2555 16 มิถุนายน 2555 ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญส่งบทความวิจัยบทความวิชาการบทความปริทัศน์เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   
  กำหนดการการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 47 “พระวรุณเกมส์” วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557   
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ 
  ใบสมัครเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
     ขอเชิญส่งบทความวิจัยบทความวิชาการบทความปริทัศน์เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
     ด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2558 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     กำหนดการการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 47 “พระวรุณเกมส์” วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557
     

     ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
     

     ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ
     ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ

     นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านรอบแรกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้
     ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC)” ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ
ผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th