ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
  ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันรายงานตัว วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  10-05-2555
  ประกาศโดย  วินัย ชุ่มอภัย , นักประชาสัมพันธ์ , กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ , กองกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันรายงานตัว วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 

กิจกรรม กำหนดการ
ภาค ปกติ
กำหนดการ
ภาค กศ.ปช.
สถานที่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 พ.ค. 2555 ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2555 ห้องทะเบียน
อาคารบรรณราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 พฤษภาคม 2555 24 พฤษภาคม 55 กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
หรือhttp://www.ksu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.)
สอบคัดเลือก
เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.)
29 พฤษภาคม 2555   อาคารเรียนรวม
http://www.ksu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.)
31 พฤษภาคม 2555   กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
หรือhttp://www.ksu.ac.th
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 1-3 มิ.ย. 55 และ 5 มิ.ย.55 (1,000 บาท)
* หมายเหตุ ยกเว้นวันที่ 4 มิ.ย. 55
27 พฤษภาคม 55
(850 บาท)
ห้องทะเบียน
อาคารบรรณราชนครินทร์
ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 6-8 มิถุนายน 2555 9 มิถุนายน 2555 ภาคปกติ อาคารเอนกประสงค์
(โรงอาหาร)
ภาคกศ.ปช. อาคารบรรณราชนครินทร์
ชั้น 4 ห้องดอกคูณ
เปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555 11 มิถุนายน 2555 16 มิถุนายน 2555 ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและศึกษาต่อรอบทั่วไป ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป (เพิ่มเติม) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557   
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ทุกท่าน กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสร้าง Username และ Password เข้าใช้งานระบบ   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและศึกษาต่อรอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557   
  ขอแสดงความยินดีกับสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา    
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและศึกษาต่อรอบทั่วไป ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป (เพิ่มเติม) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
     

     ขอความอนุเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ทุกท่าน กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสร้าง Username และ Password เข้าใช้งานระบบ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและศึกษาต่อรอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
     

     ขอแสดงความยินดีกับสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
     


ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 12 ปี TO BEE NUMBER ONE
ภาพกิจกรรม การรตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2256
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th