ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนิติกร       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2557       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและศึกษาต่อรอบทั่วไป ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป (เพิ่มเติม) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557       ขอความอนุเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ทุกท่าน กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสร้าง Username และ Password เข้าใช้งานระบบ       ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคักเลือกเข้าศึกษาต่อระบบปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ.2557(รอบ 2)       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสั่งซื้อหนังสือชุดเปิดขุมทอง “วรรณกรรมท้องถิ่นใต้“       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “The 6th International Science,Social Science,Engineering and Energy Conference : I-SEEC 2014“       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและศึกษาต่อรอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557       ขอแสดงความยินดีกับสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา      
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน
 รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


มหาวิทยาลัย


เข้าสู่ระบบ
แสดงข้อมูลคำถาม/เสนอความคิดเห็น
จัดเรียงคำถามตาม :
ค้นหาคำถาม :
  จัดเรียงคำถามตาม " จำนวนผู้อ่านน้อยที่สุด "
    หัวข้อคำถาม    ตั้งคำถามโดย  วันที่ตั้งคำถาม  จำนวนผู้อ่าน
 รับปริญญา แหวน 2012-04-06 19:55:22 376
 ไม่มีกำลังใจ ์NOname 2012-03-12 23:15:58 381
 อยากรู้ว่าได้สอบคัดเลือกนักสศึกษาไหมค่ะหรือสมัครแล้วได้เลย oom 2012-01-14 19:14:14 382
 คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาค กศ.ปช. ธนพล 2012-03-14 22:29:06 384
 เกรดออกช้ามากกกกกกกก รป.ม. 2012-05-23 00:05:29 384
 การรับใบป.วิชาชีพครู เดีย 2012-06-13 20:54:05 384
 สอบถามค่ะ สอบถาม 2012-05-28 12:47:11 385
 แจ้งให้ทราบ คนล่าฝัน 2012-06-23 15:25:26 385
 ยุบรวมและย้ายราชภัฏไปที่ใหม่จริงหรือเปล่า T 2012-09-04 22:13:12 385
 สมัครเรียน นักศึกษาใหม่อยากรู้ 2012-03-23 14:13:02 387
 การเปลี่ยนหรือย้ายคณะ นักศึกษาใหม่ ปี 2555 2012-05-17 21:44:18 390
 มีแนวโน้มจะเปิด สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพไหมค่ะ พาเลท 2012-05-23 15:10:48 394
 สัญญาแล้วอยู่ไหน เสถียร กาสารัง 2012-05-24 19:07:57 395
 ปีนี้ไม่เปิดคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหรอครับ tecfon 2012-01-25 08:59:47 399
 ขอแสดงความยินดี ลูกหลานเมืองน้ำดำ 2012-05-06 17:59:20 399
 กองทุนกู้ยืม นักศึกษาใหม่อยากรู้ 2012-05-12 14:06:18 400
 เกี่ยวกับเอกสาร tanattha 2012-06-01 22:26:25 400
 สอบถาม คนอยากเรียน 2012-03-07 22:07:22 404
 จะซื้อหนังสือของอาจารย์ชัยธัชได้ที่ไหน นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม. มาส. 2012-05-30 08:33:28 406
 วันปฐมนิเทศต้องใส่ชุดอะไรคะ แล้วหอยังว่างยุรึป่าวคะ หนูยังไม่มีที่พักเลย นักศึกษาใหม่ 2012-05-30 22:52:34 407
 การเดนทางเข้าไปมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่อยากรู้ 2012-06-03 11:10:33 408
 อยากให้ท่านช่วยพิจารณา อยากเรียนครูค่ะ 2012-05-17 16:21:23 412
 ไม่เข้าใจการยุบหมายถึงอะไร ตุ๊ก 2012-09-04 11:32:06 415
 สมัครงานครับ Man 2012-10-16 18:26:14 415
 ใกล้รับสมัครสอบครูผู้ช่วย นายศรุต พลยะเรศ 2012-05-09 10:15:20 416
 มหาลัยราชภัฏ ปี 56 มีสาขา คบ.พละไหมครับ และเปิดรับเยอะไหมครับ มานิตย์ 2012-10-26 16:08:46 417
 สมัครอาจารย์สอน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ นายจักรพันธ์ จันทร์หอม 2012-08-21 17:43:20 421
 อยากเรียนต่อค่ะ นางสาวกิติยา 2012-01-24 17:43:45 422
 ป.วิชาชีพครู ปริญญา 2012-06-22 14:11:28 422
 การขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู้ที่น้อยใจ 2011-12-15 10:19:36 426
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์จะเปิดรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไปหรือไม่ ผู้สมัครรอบแรกไม่ทัน 2012-01-22 15:21:09 426
 สอบถามตำแหน่งอาจารย์ครับผม Saksit 2012-06-22 22:23:39 427
 รับสมัครอาจารย์สอน ศิษย์เก่า 2012-03-20 10:22:41 431
 เกรดเทอม 1/52 ยังไม่ออกครับ กันตพงศ์ แสนสุข 2012-05-28 12:18:21 431
 ป.วิชาชีพครู ปวิชาชีพครู 2012-04-29 17:25:50 436
 ปฐมนิเทศ ผู้สมัคร 2012-05-09 16:47:54 436
 นักศึกษาหญิงปี1อยู่หอนอกได้รึเปล่า mamauw 2012-05-08 15:59:22 438
 เวแซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นศ.ผู้รักและภูมิใจในสถาบัน 2012-05-09 06:31:02 441
 เรื่องการเทียบโอนค่ะ นศ.เทียบโอน 2012-06-28 22:31:01 444
 การรับสมัครรอบทั่วไป พัชริญา 2012-04-05 18:58:59 451
 นักศึกษาไม่มีหอยู่ค่ะ นักศึกษาปีสอง 2012-06-05 10:18:10 451
 ใบประกอบวิชาชีพ ครู วิชาชีพครู 2012-04-12 15:31:37 453
 วันรับสมัครเรียน อยากสมัครเรียน ป.ตรี 2012-09-06 16:05:31 453
 ค่าเทอม เชิดชัย พุ่มพยอม 2012-10-28 15:23:06 453
 สอบถาม คนเสียหลัก 2012-11-06 14:20:21 456
 ระบบการเงิน พิม 2012-01-27 11:42:10 462
 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ลภัสราดา แสงมณี 2012-06-07 10:29:14 466
 ขาดแคลนเครื่องดนตรี นศ.ปี4 2012-01-31 21:34:11 469
 คำสัญญาที่ให้ไว้กับนักศึกษา เสถียร กาสารัง 2012-04-10 11:31:24 471
 เรียนเสารือาทิตย์ เกศกนก 2012-05-08 17:00:22 474
มีข้อมูลทั้งหมด  345  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/7

1 2 3 4 5 6 7
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th