ขอเชิญส่งบทความวิจัยบทความวิชาการบทความปริทัศน์เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์       ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย       กำหนดการการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 47 “พระวรุณเกมส์” วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557       ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์       ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ“International Conference on Research for- Social Devotion In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand       ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 “ปีบทองวิชาการ 58 : พัฒนาคน พัฒนางาน สมานสามัคคี ผลงานดี มีคุณธรรม“       ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ       ใบสมัครเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ       นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านรอบแรกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้     
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน
 รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


มหาวิทยาลัย


เข้าสู่ระบบ
แสดงข้อมูลคำถาม/เสนอความคิดเห็น
จัดเรียงคำถามตาม :
ค้นหาคำถาม :
  จัดเรียงคำถามตาม " จำนวนผู้อ่านน้อยที่สุด "
    หัวข้อคำถาม    ตั้งคำถามโดย  วันที่ตั้งคำถาม  จำนวนผู้อ่าน
 แจ้งให้ทราบ คนล่าฝัน 2012-06-23 15:25:26 422
 การรับใบป.วิชาชีพครู เดีย 2012-06-13 20:54:05 427
 การเปลี่ยนหรือย้ายคณะ นักศึกษาใหม่ ปี 2555 2012-05-17 21:44:18 428
 เกรดออกช้ามากกกกกกกก รป.ม. 2012-05-23 00:05:29 428
 ยุบรวมและย้ายราชภัฏไปที่ใหม่จริงหรือเปล่า T 2012-09-04 22:13:12 428
 สัญญาแล้วอยู่ไหน เสถียร กาสารัง 2012-05-24 19:07:57 429
 สมัครเรียน นักศึกษาใหม่อยากรู้ 2012-03-23 14:13:02 430
 อายุ40สมัครงานได้ไหม ปภาวี พนามวัง 2013-01-20 12:03:24 430
 ปีนี้ไม่เปิดคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหรอครับ tecfon 2012-01-25 08:59:47 433
 มีแนวโน้มจะเปิด สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพไหมค่ะ พาเลท 2012-05-23 15:10:48 435
 ขอแสดงความยินดี ลูกหลานเมืองน้ำดำ 2012-05-06 17:59:20 438
 กองทุนกู้ยืม นักศึกษาใหม่อยากรู้ 2012-05-12 14:06:18 438
 การเดนทางเข้าไปมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่อยากรู้ 2012-06-03 11:10:33 438
 จะซื้อหนังสือของอาจารย์ชัยธัชได้ที่ไหน นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม. มาส. 2012-05-30 08:33:28 441
 วันปฐมนิเทศต้องใส่ชุดอะไรคะ แล้วหอยังว่างยุรึป่าวคะ หนูยังไม่มีที่พักเลย นักศึกษาใหม่ 2012-05-30 22:52:34 441
 เกี่ยวกับเอกสาร tanattha 2012-06-01 22:26:25 441
 เด็ก ปวช เด็กปวช 2013-02-15 12:06:55 442
 สอบถาม คนอยากเรียน 2012-03-07 22:07:22 445
 อยากให้มีการกำหนด วันเวลาในการสอบ กลางภาค ปลายภาค ให้แน่นอน HonesTz 2013-03-14 15:45:41 445
 อยากให้ท่านช่วยพิจารณา อยากเรียนครูค่ะ 2012-05-17 16:21:23 447
 มหาลัยราชภัฏ ปี 56 มีสาขา คบ.พละไหมครับ และเปิดรับเยอะไหมครับ มานิตย์ 2012-10-26 16:08:46 454
 สอบถามตำแหน่งอาจารย์ครับผม Saksit 2012-06-22 22:23:39 458
 การทัศนศึกษาของนักศึกษา คนที่ไม่อยากไปเพราะไม่มีเงิน 2012-07-27 11:17:14 458
 การขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู้ที่น้อยใจ 2011-12-15 10:19:36 463
 รับสมัครอาจารย์สอน ศิษย์เก่า 2012-03-20 10:22:41 465
 ใกล้รับสมัครสอบครูผู้ช่วย นายศรุต พลยะเรศ 2012-05-09 10:15:20 465
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์จะเปิดรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไปหรือไม่ ผู้สมัครรอบแรกไม่ทัน 2012-01-22 15:21:09 466
 เกรดเทอม 1/52 ยังไม่ออกครับ กันตพงศ์ แสนสุข 2012-05-28 12:18:21 466
 อยากเรียนป.ตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ฟ้าใส 2013-01-28 13:50:30 466
 สมัครงานครับ Man 2012-10-16 18:26:14 467
 อยากเรียนต่อค่ะ นางสาวกิติยา 2012-01-24 17:43:45 468
 ป.วิชาชีพครู ปริญญา 2012-06-22 14:11:28 470
 ไม่เข้าใจการยุบหมายถึงอะไร ตุ๊ก 2012-09-04 11:32:06 471
 ปฐมนิเทศ ผู้สมัคร 2012-05-09 16:47:54 475
 นักศึกษาหญิงปี1อยู่หอนอกได้รึเปล่า mamauw 2012-05-08 15:59:22 476
 ป.วิชาชีพครู ปวิชาชีพครู 2012-04-29 17:25:50 482
 เวแซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นศ.ผู้รักและภูมิใจในสถาบัน 2012-05-09 06:31:02 482
 นักศึกษาไม่มีหอยู่ค่ะ นักศึกษาปีสอง 2012-06-05 10:18:10 488
 ใบประกอบวิชาชีพ ครู วิชาชีพครู 2012-04-12 15:31:37 490
 เรื่องการเทียบโอนค่ะ นศ.เทียบโอน 2012-06-28 22:31:01 490
 การรับสมัครรอบทั่วไป พัชริญา 2012-04-05 18:58:59 492
 สมัครอาจารย์สอน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ นายจักรพันธ์ จันทร์หอม 2012-08-21 17:43:20 493
 ค่าเทอม เชิดชัย พุ่มพยอม 2012-10-28 15:23:06 498
 ระบบการเงิน พิม 2012-01-27 11:42:10 499
 ขาดแคลนเครื่องดนตรี นศ.ปี4 2012-01-31 21:34:11 503
 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ลภัสราดา แสงมณี 2012-06-07 10:29:14 505
 คำสัญญาที่ให้ไว้กับนักศึกษา เสถียร กาสารัง 2012-04-10 11:31:24 509
 สอบถาม คนเสียหลัก 2012-11-06 14:20:21 513
 วันรับสมัครเรียน อยากสมัครเรียน ป.ตรี 2012-09-06 16:05:31 516
 เปลี่ยนคณะ หรือ ย้ายคณะ ได้ไหมค่ะ นักศึกษาเข้าใหม่ 2012-05-10 11:43:45 521
มีข้อมูลทั้งหมด  345  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/7

1 2 3 4 5 6 7
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th