ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม       ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย       ประกาศ เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ       ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2557        การอบรมครูพีเลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง       ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาย้ายเข้าบ้านเลขที่กลางของมหาวิทยาลัย       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ       ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน       ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2557     
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน
 รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


มหาวิทยาลัย


เข้าสู่ระบบ
แสดงข้อมูลคำถาม/เสนอความคิดเห็น
จัดเรียงคำถามตาม :
ค้นหาคำถาม :
  จัดเรียงคำถามตาม " จำนวนผู้อ่านน้อยที่สุด "
    หัวข้อคำถาม    ตั้งคำถามโดย  วันที่ตั้งคำถาม  จำนวนผู้อ่าน
 เกรด ปีการศึกษา 1/52 ไม่ออก (นักศึกษา รปบ.52 ศูนย์คำชะอี กศ.ปช) นักศึกษา รปบ.52 (ศูนย์คำชะอี กศ.ปช.) 2012-03-27 14:41:18 387
 อยากรู้ว่าได้สอบคัดเลือกนักสศึกษาไหมค่ะหรือสมัครแล้วได้เลย oom 2012-01-14 19:14:14 388
 ไม่มีกำลังใจ ์NOname 2012-03-12 23:15:58 388
 คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาค กศ.ปช. ธนพล 2012-03-14 22:29:06 389
 สอบถามค่ะ สอบถาม 2012-05-28 12:47:11 389
 แจ้งให้ทราบ คนล่าฝัน 2012-06-23 15:25:26 389
 ยุบรวมและย้ายราชภัฏไปที่ใหม่จริงหรือเปล่า T 2012-09-04 22:13:12 390
 เกรดออกช้ามากกกกกกกก รป.ม. 2012-05-23 00:05:29 392
 การรับใบป.วิชาชีพครู เดีย 2012-06-13 20:54:05 393
 สมัครเรียน นักศึกษาใหม่อยากรู้ 2012-03-23 14:13:02 398
 การเปลี่ยนหรือย้ายคณะ นักศึกษาใหม่ ปี 2555 2012-05-17 21:44:18 398
 สัญญาแล้วอยู่ไหน เสถียร กาสารัง 2012-05-24 19:07:57 399
 มีแนวโน้มจะเปิด สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพไหมค่ะ พาเลท 2012-05-23 15:10:48 402
 ปีนี้ไม่เปิดคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหรอครับ tecfon 2012-01-25 08:59:47 404
 เกี่ยวกับเอกสาร tanattha 2012-06-01 22:26:25 405
 กองทุนกู้ยืม นักศึกษาใหม่อยากรู้ 2012-05-12 14:06:18 406
 ขอแสดงความยินดี ลูกหลานเมืองน้ำดำ 2012-05-06 17:59:20 409
 จะซื้อหนังสือของอาจารย์ชัยธัชได้ที่ไหน นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม. มาส. 2012-05-30 08:33:28 411
 วันปฐมนิเทศต้องใส่ชุดอะไรคะ แล้วหอยังว่างยุรึป่าวคะ หนูยังไม่มีที่พักเลย นักศึกษาใหม่ 2012-05-30 22:52:34 412
 การเดนทางเข้าไปมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่อยากรู้ 2012-06-03 11:10:33 412
 สอบถาม คนอยากเรียน 2012-03-07 22:07:22 413
 อยากให้ท่านช่วยพิจารณา อยากเรียนครูค่ะ 2012-05-17 16:21:23 420
 ไม่เข้าใจการยุบหมายถึงอะไร ตุ๊ก 2012-09-04 11:32:06 421
 มหาลัยราชภัฏ ปี 56 มีสาขา คบ.พละไหมครับ และเปิดรับเยอะไหมครับ มานิตย์ 2012-10-26 16:08:46 423
 สมัครงานครับ Man 2012-10-16 18:26:14 424
 ใกล้รับสมัครสอบครูผู้ช่วย นายศรุต พลยะเรศ 2012-05-09 10:15:20 427
 อยากเรียนต่อค่ะ นางสาวกิติยา 2012-01-24 17:43:45 431
 สอบถามตำแหน่งอาจารย์ครับผม Saksit 2012-06-22 22:23:39 431
 สมัครอาจารย์สอน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ นายจักรพันธ์ จันทร์หอม 2012-08-21 17:43:20 431
 ป.วิชาชีพครู ปริญญา 2012-06-22 14:11:28 433
 การขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู้ที่น้อยใจ 2011-12-15 10:19:36 435
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์จะเปิดรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไปหรือไม่ ผู้สมัครรอบแรกไม่ทัน 2012-01-22 15:21:09 436
 รับสมัครอาจารย์สอน ศิษย์เก่า 2012-03-20 10:22:41 438
 เกรดเทอม 1/52 ยังไม่ออกครับ กันตพงศ์ แสนสุข 2012-05-28 12:18:21 438
 ปฐมนิเทศ ผู้สมัคร 2012-05-09 16:47:54 444
 ป.วิชาชีพครู ปวิชาชีพครู 2012-04-29 17:25:50 445
 นักศึกษาหญิงปี1อยู่หอนอกได้รึเปล่า mamauw 2012-05-08 15:59:22 447
 เวแซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นศ.ผู้รักและภูมิใจในสถาบัน 2012-05-09 06:31:02 449
 เรื่องการเทียบโอนค่ะ นศ.เทียบโอน 2012-06-28 22:31:01 452
 นักศึกษาไม่มีหอยู่ค่ะ นักศึกษาปีสอง 2012-06-05 10:18:10 455
 การรับสมัครรอบทั่วไป พัชริญา 2012-04-05 18:58:59 456
 ใบประกอบวิชาชีพ ครู วิชาชีพครู 2012-04-12 15:31:37 461
 วันรับสมัครเรียน อยากสมัครเรียน ป.ตรี 2012-09-06 16:05:31 463
 ค่าเทอม เชิดชัย พุ่มพยอม 2012-10-28 15:23:06 463
 สอบถาม คนเสียหลัก 2012-11-06 14:20:21 464
 ระบบการเงิน พิม 2012-01-27 11:42:10 468
 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ลภัสราดา แสงมณี 2012-06-07 10:29:14 471
 ขาดแคลนเครื่องดนตรี นศ.ปี4 2012-01-31 21:34:11 475
 คำสัญญาที่ให้ไว้กับนักศึกษา เสถียร กาสารัง 2012-04-10 11:31:24 480
 เรียนเสารือาทิตย์ เกศกนก 2012-05-08 17:00:22 484
มีข้อมูลทั้งหมด  345  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/7

1 2 3 4 5 6 7
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th