ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ การอำนวยการคัดเลือก และการตรวจนับคะแนน... (อ่าน 29)
ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ,ราชบัณฑิต คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์พบปะบุคลากร มอบแนวนโยบายในการทำงาน... (อ่าน 296)
ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558... (อ่าน 687)
“นักเรียน นักศึกษาคึกคัก “แห่สอบเข้าศึกษาต่อยัง ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะครุศาสตร์ล้น ... (อ่าน 720)
มรภ.กส.จัดงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ( KSU Academic Expo 2015: Wisdom of Ethnic Groups on Mekong River Basin—Thailand, Laos, Vietnam and China )... (อ่าน 327)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มรภ.กส.ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่... (อ่าน 67)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Show Share & Learn ยกระดับการเรียนรู้สู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21... (อ่าน 51)
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส. เสริมทักษะความเป็นครู : ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ... (อ่าน 343)
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส. พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาด้านทักษะการเขียนโครงการตามกระบวนการ(PDCA) หวังพัฒนาศักยภาพแก่ผู้นำนักศึกษา... (อ่าน 194)
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมชมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ... (อ่าน 147)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 201)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2558… (อ่าน 584)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 831)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 953)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗… (อ่าน 865)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 74)
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 88)
 • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 62)
 • เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์… (อ่าน 80)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปซ ๐๒๒/๒๕๕๘… (อ่าน 96)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด