ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยโปรแกรม The Geometer’ Sketchpad 5.06 รุ่นที่ 1 หวังพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์... (อ่าน 80)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ การอำนวยการคัดเลือก และการตรวจนับคะแนน... (อ่าน 55)
ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ,ราชบัณฑิต คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์พบปะบุคลากร มอบแนวนโยบายในการทำงาน... (อ่าน 325)
ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558... (อ่าน 717)
“นักเรียน นักศึกษาคึกคัก “แห่สอบเข้าศึกษาต่อยัง ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะครุศาสตร์ล้น ... (อ่าน 747)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มรภ.กส.ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่... (อ่าน 89)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Show Share & Learn ยกระดับการเรียนรู้สู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21... (อ่าน 65)
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส. เสริมทักษะความเป็นครู : ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ... (อ่าน 359)
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส. พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาด้านทักษะการเขียนโครงการตามกระบวนการ(PDCA) หวังพัฒนาศักยภาพแก่ผู้นำนักศึกษา... (อ่าน 200)
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมชมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ... (อ่าน 153)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 273)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2558… (อ่าน 596)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 839)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 960)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗… (อ่าน 875)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 78)
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 90)
 • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 63)
 • เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์… (อ่าน 82)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปซ ๐๒๒/๒๕๕๘… (อ่าน 97)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด