ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ.กส.ประชุมเตรียม ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ วิจิตรแพรวามรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... (อ่าน 95)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กส.จัดบรรยายทางวิชาการ “มานุษยวิทยาอีสาน“การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21... (อ่าน 99)
ประกาศเรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาจารย์และข้าราชการ... (อ่าน 55)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ... (อ่าน 212)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)... (อ่าน 577)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

คณะครุศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558 ... (อ่าน 87)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ขอบคุณต้นไม้และคืนสัตว์สู่ป่า”หวังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า... (อ่าน 74)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำทะเบียนศิลปวัตถุพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธประดิษฐ์ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม... (อ่าน 104)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เช้าร่วม โครงการกีฬาสาธารณสุข สัมพันธื มรภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3... (อ่าน 164)
งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2558 International Innovative Craft Fair (IICF) 2015... (อ่าน 127)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 1,520)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 2,467)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 681)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 852)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗… (อ่าน 817)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 19)
 • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 27)
 • เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์… (อ่าน 47)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปซ ๐๒๒/๒๕๕๘… (อ่าน 59)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 75)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด