ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ผู้ชิงเก้าอี้อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ โชว์วิสัยทัศน์ หวังนำมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้านวิชาการและการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ... (อ่าน 758)
“ขอเชิญเข้าร่วม “ค่ายหนังสั้นปี 2” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์... (อ่าน 312)
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.กาฬสินธุ์ นามน พัฒนาระบบการจัดการงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์(e-office) ... (อ่าน 315)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์... (อ่าน 321)
การลงนามความร่วมมือเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 58... (อ่าน 406)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.กาฬสินธุ์(นามน)จัดงานมหกรรมชีวภาพ ชีวจิต ปฐมวัยร่วมใจวิทย์ Show and share ครั้งที่ ๒ ... (อ่าน 165)
สาขาวิชานิเทศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับร.ร.หนองแสงวิทยาเสริม จัดค่ายพัฒนาชุมชน “เยาวชนกาฬสินธุ์เฮ็ดดี” หนึ่งชุมชน หลายเรื่องเล่า... (อ่าน 95)
ผู้แทนอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เข้ามอบกรเช่า ขอพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอนามน ... (อ่าน 204)
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประกวดดาวเดือนในงาน Freshy Night KSU 2015... (อ่าน 1,098)
ตารางเรียน กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียนที่1/2558... (อ่าน 2,859)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น… (อ่าน 527)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3… (อ่าน 1,001)
 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 1,097)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 1,046)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 847)
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท… (อ่าน 766)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 781)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฎิบัติการ ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 388)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 2,669)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 2,769)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 1,375)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2559… (อ่าน 653)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิ… (อ่าน 351)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล… (อ่าน 204)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบโรงละคร Black Box ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด… (อ่าน 219)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin… (อ่าน 318)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในมหาวิทยาลัย สายที่ 1 และสายที่ 2 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์… (อ่าน 345)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา… (อ่าน 244)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด